Okategoriserade

Sventrompa

Olof Jonsson, Långsele, födde 1928, var syeselsatt med timmerkörning vid Hästlidtjän. Foder för hästen och till sig själv hade han  i käppskrindan. När kvällen kom gjorde han up en stockeld, placerade hästen på ena sidan och låg själv på den andra sidan av elden. På natten vaknade han av en frän lukt och såg då […]

Sventrompa Läs mer »

Nordenhistoria

Nordenhistoria Det är nu dags för avrättning av de 4 männen och de får önska sig var sin sak Dansken önskar sig en god cigarr Finländaren önskar sig en bägare med vodka Svensken önskar att få hålla ett långt tal Norrmannen önskar att bli avrättad innan svensken håller sitt tal.

Nordenhistoria Läs mer »

Berättarcafeer

Måndag 30 aug   Minnesprogram för Greger Ottosson  grundare av Berättarakademien i Bjurholm Måndag 18 okt  Ryssen kommer   Författaren Lars-Gunnar Olsson   Kyrkstugan Måndag 22 nov  Byn berättar  Agnäs Måndag 12 dec  Släkten berättar

Berättarcafeer Läs mer »

Domare

Ur domboken Orsaken till att jag ej bevistat gudstjänsten vid ykran långredagen varföe jag kallad stämd blifvit år utom det förfall i vägen fraån Tallberg till kyrkan den tiden. äfven att jag palmsöndagen var nödsakad tt beledsaga min afliden hulda moder och min egen son till grafven och efter hemkomsten från kyrkan nämda söndag fansmin

Domare Läs mer »

Döttemaj och kottsäcken

Som en förvuxen tjädertupp sitter Anselm uppflugen i en tall och plockar kottar. För varje kott han sliter loss fjädrar grenen upp och ruskar av sig lite snö. En driva bildas på hans krage, smälter av kroppsvärmen och skickar rännilar nerför hans rygg. Han börjar bli blöt. Den obekväma arbetsställningen gör att benen vill somna.

Döttemaj och kottsäcken Läs mer »

Bjurholmare inte välkomna

Jonathan Björklund gjorde sig rätt vida känd som en folkläkare av den gamla stammen, vilken även nyttjade övernaturliga medel i sin läkekonst. På trollfinnars vis såg han saker och ting i förväg och ofta rakt igenom väggar och stängsel. Hans läkarbok lär finnas i behåll hos hemmansägare Adolf Johansson i Näsmark. Omkring 1825 flyttade Björklund

Bjurholmare inte välkomna Läs mer »

N´StorEli

“N’Stor-Eli”,Eliel Nilsson,var känd för sin styrka,och särskilt under ungdomstiden lockades han till st.or däd.Eli e l.och en kompis som han gärna arbetade tillsammans med,Gunnar Engman fr ån Akernäs,hade ät aqi t sig skogsdikning öster om Mellansjö. De bodde i Helmer Bäckströms bagarstuga tillsammans med ett annat dikargäng, som ocksil bestod av t vå personer. Det

N´StorEli Läs mer »

Hos tandläkarn

En mycket snål och snikengubbe var hos tansläkaren. Det hade blivit problem vä löstännren, han skull byt geta byt protes´n. E-dennae försto han skull kömma å köst än hop å penning, se han fråge läkarn om han int skull könna få nalta för gammprotes´n.    Tandläkarn förstod att gubben var en snål och försiktig man,

Hos tandläkarn Läs mer »

Jonathan Björklund

Jonathan Björklund, född i Bjärten 1789 var en orolig natur som satte spår efter sig var han kom. En kort tid kom han att bo i Gamla Nordsjö, där han sökte och fick tillstånd att gifta sig med en ung kvinna av så nära släkt att han måste få Kungl. Maj:t tillstånd till äktenskap. Det

Jonathan Björklund Läs mer »

Fåraherden i Bjurholm

Kyrkan var fullsatt Biskop Franz Mikael Franzen hade kommit till Vännäs kyrka för visitation och då bl a för att han hade fått in en angivelseskrivelse för Johan Petter Lindström Lillarmsjö. Direkt efter högmässan framsteg biskopen till altarrunden och frågade  ”Finns här en man soom hetern Johan Petter Lindström” ”Jag är mannen” svarade Johan Petter

Fåraherden i Bjurholm Läs mer »