Hos tandläkarn

En mycket snål och snikengubbe var hos tansläkaren. Det hade blivit problem vä löstännren, han skull byt geta byt protes´n. E-dennae försto han skull kömma å köst än hop å penning, se han fråge läkarn om han int skull könna få nalta för gammprotes´n.

   Tandläkarn förstod att gubben var en snål och försiktig man, så han sa på skoj. Du kan väl få en 10 för dem. Gubben vart besviken över det låga priset, så han svarade. Ä demn int mer väl – då tar ja ju hem dem, å et blåbära vä dem.

Ur boken ”Gammeskogen” av Åke Engman