Norden – Berättarcafeer 2020


Datum nånd. Ämne/område/evenemang Medverkande Kontaktperson
   10/2 Åramöte med program Anders Lindqvist Anders Lindqvist
  15/3 Ryssen kommer Lars-Gunnar Olsson Bo Nilsson
 20/4 Allas vårt Vattenfall Styrelsen Anders Lindqvist
   18/5 Barnets – Arktis Peter Sköld Arcum Anders Lindqvist
    30/9 Nordiskt gästabud Vi alla Anders Bo
  12/10 Familjen Sjöberg Kulturfam Se Inbjudan Anders L
  15/11 söndag Kura skymning Byn berättar Berättarakademien. Byar. Karin G och Bo N
    7/12 Jul i Norden Många kända och okända Styrelsen
Reserv

Välkommen till ännu ett år till möten med Föreningen Norden och Bjurholms berättarakademi. Vi kan bli ännu fler än under 2019 som deltar och medverkar i dessa evenemang.   Samverkan: Umeå univ. Hembygdsförbundet, Länsmuseet, Hela Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan.