Barn säger

Barn säger

 Min pappa kan allt, till och med det han inte kan

Hillevi 6 år

 Min pappa är nästan som alla andra bortsett från att han saknar en hörntand

Hanna  5 år

 Om man får en god uppfostran blir man snäll, får man dålig har man kul

Tony 6 år

 Om lärarna också hade haft jobb så hade barnen inte någonstans att vara

Hanna 7 år

 Demokrati är att kungen inte har några åsikter

Anna 6 år

 Väldigt intelligenta damer har visst gått över till att inte gifta sig

Elin 8 år