Fåraherden i Bjurholm

Kyrkan var fullsatt

Biskop Franz Mikael Franzen hade kommit till Vännäs kyrka för visitation och då bl a för att han hade fått in en angivelseskrivelse för Johan Petter Lindström Lillarmsjö.
Direkt efter högmässan framsteg biskopen till altarrunden och frågade  ”Finns här en man soom hetern Johan Petter Lindström”
”Jag är mannen” svarade Johan Petter Lindström och trädde fram
”Erkänner du  att du mot lag och förordning predikat inom denna och närliggande församlingar”? Frågade biskopen
”Jag erkänner att jag läst Guds ord för bröder och systrar i Kristo både inom denna och andra församlingar, ute i vildmarksbyar vars befolkning ej så ofta kunna komma till kyrkan, men som önska få uppbyggelse av Ordet”. Svarade Johan Petter.
Har du även predikat mot prästerskapet i synnerhet mot kyrkoherden i Vännäs, som det står i inkommen anmälan.?
”Jag har aldrig predikat mot prästerskapet, men jag har sagt sanningens mening om kyrkoherden i Vännäs”
Vad har du då sagt?”
Jag har sagt att en getapojke i Bjurholm kan det som kyrkohereden i Vännäs icke kan” sa Johan Petter lugnt och tryggt
Biskopen såg en smula häpen ut.
”Hur kan Johan Petter påstå något sådant.”

”Jo det kan jag förklara”När skördetiden kommer då kan getapojken i detalj redogöra för varje får som hans herre anförtrott honom Men jag vill här fråga kyrkans herde på samvete och tro om han när den stora skördetiden är inne kan redogöra för varje får som hans herre har anförtrott honom”Där stod nu prästen och biskopen svarslösa och då Lindström gav klara besked på alla frågor tyckte Franzen att denne mans andliga förmågor skulle nyttjas i kyrkan.De knäböjde och tog gemensam nattvard,  som bevis på det.

Johan Petter fick ostört fortsätta att predikaBiskopen var rörd till tårar efter det han varit med om.
Johan Petter Lindström född 1802 i Stavträsk, flyttade till Kalvträsk, där han var dräng 1822-23, flyttar till Bjurholm, som då hade c:a 1000 inv.1828 blir skräddare i Nyby, gifter sig med bondflickan Charlotta Svensdotter från Vitvattnet, 26 år gammal blir han kronolänsman som var ett lågavlönat arbete.
Han och hans bror Erik Gustaf Lindström, blir frikyrkopredikanter som reser runt i närliggande kommuner Vindeln, Nordmaling och Vännäs. JP var en mycket duktig predikare. Han blev änkeman 1859 och hade då 12 barn. 10 månader senare blir han far till oäkta barn med Brita Sofia Olsdotter i LIllarmsjö född i Provåker,  JP får problem då han utan att vara gift fick ännu ett barn  och då med Catharina Lovisa Persdotter i Lillarmsjö och att han såg brännvinet som livets vatten. Han dog 1872 och då bodde det 2.800 människor i Bjurholm d v s en ökning med 1800 inv. på 50 år.

Källa:  kyrkoarkiv

 Bo Nilsson