Dokumentation

foarkvns

O  Inventering av berättelser

O  Dokumentera berättelser i tex
O  Dokumnentera med ljud
O  Inspelningar
O Arkivering av berättelser och göra dem kända

Lämna ett svar