Norden

norden

Lokalavdelningen Bjurholm
100-tal medlemmar sedan Nordmaling ingått som sektion till Bjurholm Styrelse: Ordf Anders Lindqvist,   v ordf .Bo Nilsson sekr. Louise Bonta,  kassör Bengt Gunnar Frank,  v sekr. Carla Sandahl övriga ledamöter, Gunnar Sandberg, Marianne Sandberg, .

Medlemsavgift: 175 kr, familjemedlem 50 kr, stödjande medlem 300 kr
Föreningen vill genom sin verksamhet i form av föreläsningar, resor och utställningar samt övriga aktiviteter ge kunskap och upplevelser om Norden i vid mening men särkilt kring kultur och historia Föreningen vill göra invandrare i Bjurholm delaktiga i verksamheten.
Se f ö verksamhetsplanen
Samverkar med föreningen Bjurholms Berättarakademi som är stödjande medlem liksom Vuxenskolan Föreningen Norden söker samverkan med Umeå universitet och arkiv när det gäller medverkan i olika arrangemang och projekt.
Bli medlem: Betala in 175 kr på pg 2844-9 ange ditt namn och lokalavdelning Bjurholm. Familjemedlem 50 kr eller kontakta kassören Viola Sjöberg

Välkommen