Presentation


Bjurholms Berättarakademi

Årets berättarkommun

Förening som vill värna om den muntliga berättarkonsten genom att

  • skapa mötesplatser för berättande för alla åldrar

  • inventera berättande
  • dokumentera, text, bild, ljud
  • arbeta inom nätverk av berättare
  • anordna seminarier, konferenser
  • medverka i kompetensutveckling för berättare.
  • samverka med universitet, skolor, företag och organisationer.
  • uppmuntra till berättande

  • söka nya former av berättande
  • premiera goda berättare

Bli medlem
Betal 100 kr i årsavgift till
Bjurholms Berättar Akademi pg 628633122 Handelsbanken
(Kassör Bengt Gunnar Frank tel 0932-20049)

norden Föreningen Norden Bjurholm

Berättarakademien är medlem i Föreningen Norden Bjurholm, som stödjande förening sedan 2007. Samtliga arrangemang och projekt sker därför i nära samverkan. Tillsammans söker man kontakter inom Norden bl a med vän-orterna Ii kommun Finland och Bardu kommun i Norge. Kontakter söks även med Murmansk i Ryssland inom skolområdet.

Läs mer underrubriken Norden