Medlem Norden

Medlemsskap i Föreningen Norden – Bjurholms lokalavdelning Vi är i dag 103 medlemmar och vi är glada över att vi blir allt fler varje år. Som medlem får du förutom det vi kan bjuda på i vår förening i olika arrangemang som du finner på sidan Verksamhetsplan även en 4 nummer av Norden – en tidning om aktuella frågor om Norden.
Årsavgift: 150 kr och för familjemedlem 50 kr  Betala in på pg 2844-9 Föreningen Norden Glöm ej att ange namn och adress och om du även betalar in för familjemedlem även hans/hennes namn. Du kan även ta kontakt med kassören Gunnar Sandberg tel 0932-10523 eller ordf Bo Nilsson så får du blnnkett  mailadress bo.leander@home.se
Nu ingår Nordmaling som sektion till Bjurholm Välkommen!