Berättelse

Predikanten

Predikanten

Här är en episod från en av de sista resorna han var ute på, be­

rättad av Hennard Isaksson.
HDet fanns en getare i byn, och det här hände på hans fridag

från getarskogen. Han toq ut en gammal “tattar-märr” som vi

hade hemma, och for ut och red. Jag spranq efter.
Då märren inte ville vara med längre, kastade hon av sig getaren
och satte lvag på egen hand.
Från motsatta hållet kom en som vi kände igen som “Gamm-Jonsson”.
Getaren ropade och bad honom mota tillbaka märren, men predikan­
ten ropade bara tillbaka:

 -De jer ja faan l.

 Så fortsatte han fram till byn, och vi fick själva jaga märren
en stund innan vi fick fast den. Därefter for vi hem och satte
in märren.
Vi var nyfikna på vart perdikanten hade tagit vägen, för han var
inte hemma hos oss. Då gick vi in till farmor, och där var hari,
mitt uppe i en predikan, med farmor som enda åhörare.
Vi satte oss ner och lyssnade på honom, vi också, tills han pre­dikat färdigt.
Sedan öppnade han väskan och började bjuda ut sina
Varor
-Knappnålar, skoremmar .
-Nä,   de   ger   vi   faan   i,   sa   getaren.
-Häktor   och   hyskor .
-Nä,   de   ger   vi   faan  i
För   varje   sak nasaren  bjöd   ut   sa   get aren   “De   g~r   vi   faan  i
Gamm-Jonsson ilsknade till och kastade en burk med knappar i
ansiktet på honom, och bad honom dra åt helvete. Sedan rafsade
han ihop sina varor och gav sig iväg till nästa gård.”

Ur domboken Bjurholm-Nordmaling

Ur domboken

Orsaken till att jag ej bevistat gudstjänsteD vid kyrkan lång­

fredagen varföre jag kallad stämd blifvit är utom det förfall

 i vägen från Tallberg till kyrkan den tiden, äfven att jag palm­

söndagen var nödsakad att beledsaga min afledna hulda moder och

min egen son till grafven och efter hemkomsten från kyrkan nämda

söndag fanns min andre lille son så sjuk och svag att han varje

timme och stund syntes vänta på sitt slut. Varföre jag stadd

 i sådana omständigheter såg som min oundvikliga plikt att för­

sum~a den offentliga Gudstjänsten denna gång för att gifva

mitt späda barn den ömma sköttsel jag honom skyldig var.

 Att omstäindigheterna så förhöllo sig intygar

 Johan Jonsson/ bom Tallberg och hans hustru Maria Jakobs­

dotter/bom

 Nordmaling och tallberg den 1 oktober 1821

Erik Olofsson /bom.

Ur Bjurholmsminnen