Tjurföreninga

Svea mötte grannrs frun på butiken och då fick  hon höra hur hennes man hade kommit hem från möte och blivit suppleant i en förening. Då sa Svea: ”ja men du ska veta att i gårkväll köm min gubbe hem å han va mäkta stolt för när han la sig i sänga la ve meg sa han; ”du ska veta att nu ligg de ve en kaar söm ha blive suppleant i tjurföreninga”

Båda kvinnor hade nu fått stolta män.
Bo Nilsson