Slagna hjältar

Det smärtsammaste momentet i ett tandläkarbesök av i dag vorde väl vara när man ska betala för sig. Och knappast var väl tandvården av i går angenämare i just det avseendet. Men man fick onekligen valuta för sina pengar. En patient berättar.

    Första gången jag fick tänder utdragna var hos doktor Andersson. Vid ett och samma tillfälle, och utan bedövning, drogs sex tänder ut. Men det då ett straff, det måste medger. Sigfrid Öberg, som var inne i samma ärende, hade man tvingats söva, eller om han hade svimmat. Han låg i alla fall där på en säng.

   När jag berfirats från mina tänder hjälptes jag ut och fick ta plats på en säng intill Sigfrids. Så träder doktor Andersson in, påtagligt nöjd med vad han uträttat och utbrister. ”Se huru hjältarna äro slagna”

(Adolf Johansson, Näsmark)

Ur boken ”Grisen i säcken” historia och historier från Bjurholmsbygden