styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse som sektion under lokalavdelningen Föreningen, Norden Bjurholm- Nordmaling

ordf Bo Nilsson
v.ordf. Anders Lindqvist

Sekr  Carla Sandahl

Kassör: Bengt Gunnar Frank

Idegrupp: Hans-Olof Olofsson, Louise Bonta,  Nils Sandström. Karl-Erik Johanson. Greger Ottosson, Louise Ottosson  Kurt Ivan Sandberg