styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse som sektion under lokalavdelningen Föreningen, Norden Bjurholm- Nordmaling ordf Bo Nilsson v.ordf. Anders Lindqvist Sekr  Carla Sandahl Kassör: Bengt Gunnar Frank Idegrupp: Hans-Olof Olofsson, Louise Bonta,  Nils Sandström. Karl-Erik Johanson. Greger Ottosson, Louise Ottosson  Kurt Ivan Sandberg

styrelse Läs mer »