Rött skynke

Karl Anderssson

Karl var på besök hos Erik Sjöberg. KölarSjöberg kallad eftersom han kommit till byn för att kola milor. Erik hade skaffat sig telefon, men det hade inte den sjuklige Karl. Erik tyckte synd om Karl och erbjöd sig därför att hjälpa denne om han blev sjuk. ”Jag ser din stuga från rumsfönstret och därför kan du, när du blir sjuk, hänga upp ett rött skynke utanför huset och när jag ser det kommer jag över till dig” sa Erik. Karl, som troligen blev lite stött över det indirekta påpekandet att han inte hade telefon, gick med på förslaget från Erik. Efter besöket och överenskommelsen begav sig Karl hem. Omedelbart hemkommen hängde han upp det rött skynke utanför huset. ”Men” sa Karl senare ”inte fungerade det,. Inte kom de någon Sjöberg”

ur hembygdsboken “Agnäs” – historien om en by och dess historia