Predikanten och herden

 

Lekmannapredikanten J.P.Lindström från Örträsk förhördes i Vännäs kyrka av biskop Franz Mikael Franzén för att ha misskrediterat kyrkherden i Vännäs. Kyrkan var fylld av folk. Omedelbart efter högmässan gick biskopen fram till altaret och frågade ”Finns här närvarande en man, som heter Johan Petter Lindström från Örträsk” ”Jag är mannen ” svarade Johan Petter i det han trädde fram. ”Erkänner du , att du mot lag och förordning, predikat inom denna och andra församlingar?” frågade biskopen. ”Jag erkänner att jag läst Guds ord för bröder och systrar i Kristo. Både inom denna och andra församlingar, ute i vildmarksbyarna, vars befolkning ej kunna så ofta komma till kyrkan, men som dock gärna önska tröst och uppbyggelse av Ordet” svarade Johan Petter ”Har du, såsom i denna till Domkapitlet ingivna angivelseskrift står skrivet. Predikat inom präster-skapet – i synnerhet emot kyrkoherden i Vännäs?” sporde biskopen vidare ”Jag har aldrig predikat emot prästerskapet, men jag har sagt sanningen om kyrkans herde i Vännäs” ”Vad har du sag”? ”Jag har sagt, att en getpojke i Bjurholm kan. Det som kyrkoherden i Vännäs icke kan” sade Johan Petter lugnt och tryggt. Biskop Franzen såg en smula häpen ut ”Hur kan Johan Petter Lindström påstå någonting sådant?” ”Jo – det kan jag förklara. När skördetiden kommer, då kan getapojke i Bjurhlm i detalj redogöra för varje får, som han herre anförtrott honom. Man jag vill här fråga kyrkans herde på samvete och tro, om han, när den stora skördetiden kommer, verkligen kan lika noga redogöra för varje får som hans Herre anförtrott honom?” Nu stodo både prästen och biskopen där, svarslösa. Och då Lindström gav lika klart besked på alla de frågor som framställdes: fann biskop Franzén, att den märkvärdige mannens stora andliga gåvor hellre borde utnyttjas till kyrkans tjänst, än till skadlig tvedräkt.

Ur kyrkoarkiv  och underlag från Tycko Lundqvist som forskat om predikanten Lindström (överfört av Bo Nilsson till hemsidan)