Hembränt

Det hände sig under ransongeringstiden att systembolaget i Luleå fått en svårtydd framställnikng av extra  tilldelning.<
Man lyckades tyda att det var en man i V……. som fyllde 50 år och skulle ha manliga gäster, men om han ville ha en eller tio liter Bords till kalaset gick inte att tyda ut.
Man ringde alltså till V…. och talade med sökanden.
-” Står det en liter”?
– ”Jon, det är på det viset, kom det med stark finsk betoning, att det bara var en som inte dricker hembränt”
Historia från boken ”Humor från Norrland” av Hans Norling