Glömska

Glömska?

Han:  På vilket sätt har jag förnärmat dig?

Hon: Det kommer jag inte ihåg, men jag kommer aldrig att förlåta dig!

BG