Berättarcafeer

Datum nånd. Ämne/område/evenemang Medverkande Kontaktperson
   11/2 Årsmöte och Våra kändisar Anders Lindqvist Anders Lindqvist
  25/2 Ogifta mödrar i Bjurholm m fl. Robert Eckeryd.  Um.univ. Bo Nilsson
 23/3  lördag Nordiskt gästabud Styrelsen Anders Lindqvist
    1/4 EU –som berör alla Anders Lindqvist Anders Lindqvist
    6/5 ”En landsbygdeberättelse räcker inte ” Anna Sofia Lundgren Bo Nilsson Umeå univ. Bo Nilsson
  14/10 I Arktis bestäms vår framtid Carla Sandahl Carla Sandahl
  9/11 lördag Kura skymning Byn berättar Berättarakademien. Byar. Karin G och Bo N
    9/12 Jul i Norden Många kända och okända Styrelsen
2019 ”Skriv om ditt liv” Studiecirkel Louise Bonta Louise Bonta

Välkommen till ännu ett år till möten med Föreningen Norden och Bjurholms berättarakademi. Vi kan bli ännu fler än under 2018 som deltar och medverkar i dessa evenemang.   Samverkan: Umeå univ. Hembygdsförbundet, Länsmuseet, Hela Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan.