styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse som sektion under lokalavdelningen Föreningen, Norden Bjurholm- Nordmaling

ordf Bo Nilsson

Sekr  Carla Sandahl

Kassör: Bengt Gunnar Frank

Idegrupp: Hans-Olof Olofsson, Gun Rehnman, Stig Hellnersson, Nils-Sandström. Karl-Erik Johanson